در این گزارش مکانی را در ونزونلا مشاهده می کنید که در 150 شب از سال 230 بار در ساعت غرق در صاعقه است.
مکانی که 230 بار در ساعت صاعقه می زند! (عکس)